Witamy!

Psychoterapeuta.biz.pl | Psychoterapia - sposób na pełniejsze
przeżywanie świata, uporządkowanie emocji, pokonanie problemów
natury psychologicznej.

Terapia NDT-Bobath i jej historia

Bobath Historia metody rewalidacyjnej dzieci - terapia NDT-Bobath - sięga lat 40. XX wieku. Jej twórcami byli Berta i Karel Bobath. Berta (jeszcze jako Berta Busse) na początku swojej kariery zajmowała się tańcem i gimnastyką - interesował ją wpływ ruchu na rozwój motoryczny oraz procesy usprawniania tego rozwoju. Wychodząc w 1941 roku za Karela, który był neurologiem, zaczęła pracę w Londynie w charakterze fizjoterapeutki. Prowadząc dorosłą pacjentkę - Simon Ewes (z problemami spastyczności mięśni) zaczęła wykorzystywać innowacyjne metody terapeutyczne, które w efekcie jej badań nad fizjologią ruchu i współpracy z mężem przełożyła na terapię dzieci z porażeniem mięśniowym. Przez prawie 50 lat, małżeństwo Bobath zajmowało się rozwijaniem metody i uczeniem jej zasad w ośrodkach terapeutycznych całego świata. Oboje zmarli w 1991 roku.

Pracę Bobath’ów kontynuowała Elsbeth Koeng, szwajcarska pediatra oraz Mary Quinton, która pracowała w ośrodku Bobath w Londynie. Rozwinęły one metodę, nadając jej nazwę leczenia neurorozwojowego - stąd nazwa metody - terapia NDT–Bobath (neurodevelopmental treatment).

W ramach głównych założeń metody jest ocena stanu rozwoju OUN dziecka, która pozwala wykryć zaburzenia w rozwoju ruchu dziecka. W ramach terapii wykorzystuje się odruchy dziecka - które u dzieci z zaburzonym rozwojem OUN są patologiczne bądź nie występują. Terapia polega na hamowaniu patologicznych odruchów, pracę nad odruchami prawidłowymi oraz normalizację napięcia mięśni. Terapia jest dla dziecka nieinwazyjna, bezbolesna i skuteczna.

Do Polski terapia NDT-Bobath dotarła w latach 80. XX wieku. Wprowadziła ją Maria Borkowska - konstancińska lekarka. W 1984 roku do Polski przyjechała dr Elsbeth Koeng, która prowadząc kursy wprowadziła metodę do praktycznego wykorzystania. Dziś mamy w Polsce kilkuset terapeutów zajmujących się prowadzeniem terapii NDT-Bobath.